ผลงานของเรา

ก่อสร้างโรงเลี้ยงสุกร ระบบ EVAP จ.เชียงใหม่

งานนี้เป็นการก่อสร้าง โรงสุกรเพื่อขายของฟาร์มสุกร CP อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ กำหนดการแล้วเสร็จ 90 วัน งานนี้ด่วนจริงๆ อุปสรรคในการก่อสร้างครั้งนี้ คือฝนจริงๆ ครับ ทรายที่เป็นวัตถุดิบขาดตลาดเพราะน้ำในแม่น้ำปิงขึ้นสูง จึงไม่สามารถดูดขึ้นมาได้ ประกอบกับสถานที่ก่อสร้างอยู่เชิงเขา จึงทำให้ฝนตกบ่อย มากครับ แต่ก็จะพยายามให้แล้วเสร็จตามกำหนด ตอนนี้ดำเนินการก่อสร้างได้ ประมาณ 70 วัน ครับ
    การติดต่อ

  • บริษัท พี แอล บี บราเทอร์ จำกัด
  • 32/5 ชั้น 1 ซ. 2 ถ.ใจแก้ว ต.หนองหอย อ. เมือง
  • จ. เชียงใหม่ 50000
  • มือถือ 081-9525029 / 081-9044827
  • โทร 053-140153
  • โทร 053-140153