ผลงานของเรา

งานต่อเติมหลังคาโรงจอดรถ

-งานต่อเติมหลังคาโรงจอดรถ ทำด้วยไม่ละแนงส่วนหลังคานั้นเป็นแผ่นโพลี่คาโบเนต
    การติดต่อ

  • บริษัท พี แอล บี บราเทอร์ จำกัด
  • 32/5 ชั้น 1 ซ. 2 ถ.ใจแก้ว ต.หนองหอย อ. เมือง
  • จ. เชียงใหม่ 50000
  • มือถือ 081-9525029 / 081-9044827
  • โทร 053-140153
  • โทร 053-140153