วิสัยทัศน์ (VISION)

บริษัท พี แอล บี บราเทอร์ จำกัด  PLB Brother ตั้งอยู่ที่ 32/5 ชั้น 1 ซอย 2 ถนน ใจแก้ว ตำบล หนองหอย อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50000 บริษัทของเรามุ่งเน้น รับเหมาก่อสร้าง ผู้อยู่สามารถออกแบบบ้านได้ตามใจต้องการ โดยผู้บริหารจบวิศวกรรมศาสตร์โดยตรง มีความชำนาญ และ มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

   

การออกแบบ 

บ้านคือศูนย์รวมความรักและความอบอุ่น บริษัทของเราจึงปลูกบ้านตามใจผู้อยู่ สามารถออกแบบ ดีไซด์บ้านตามสไตล์ที่ท่านต้องการ บริษัทจึงใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอน ทุกตารางนิ้ว เพื่อให้ทุกพื้นที่ใช้สอยเกิดประโยชน์การใช้งานสูงสุด เหมาะสมกับราคา การออกแบบทุกขั้นตอน  โดยสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสานฝัน สร้างความจริงให้แก่ท่านเกิดเป็นบ้านแห่งความรัก อยู่ด้วยความอบอุ่นและปลอดภัย

    

การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง

การตัดสินใจสร้างบ้าน ถือเป็นการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ เพราะเจ้าของบ้านหลายๆท่านกว่าจะตัดสินใจสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านนั้น ต้องเตรียมความพร้อมหลายเรื่องทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และการหาข้อมูลรายละเอียดก่อนจะตัดสินใจ เพื่อให้ได้บ้านที่ตรงกับความต้องการ  ดังนั้นทางบริษัท จึงคัดเลือกวัสดุที่มีคุณภาพมาตรฐาน มาสร้างบ้านให้แก่ท่าน  นอกจากนี้ ในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง ทางบริษัทได้มีการประสานงานกับตัวแทนจำหน่ายแต่ละสินค้า เพื่อให้ได้ราคาต้นทุนพิเศษ เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าดีราคาถูก ลดต้นทุนการก่อสร้าง เจ้าของบ้านสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างได้เอง จัดสรรงบประมาณตามที่ท่านต้องการ สร้างบ้านด้วยตัวคุณเอง บริษัทของเราเป็นผู้ช่วยคุณให้เกิดความสะดวกสบายสร้างบ้านตามที่ท่านออกแบบ

     

การประสานงานกับหน่วยงานราชการ

ในปัจจุบันการติดต่อกับหน่วยงานราชการนั้นมีกฏเกณฑ์ ข้อกำหนดมากมายทั้งสำนักงานเขต เทศกิจ อบต. ไฟฟ้า ประปา เจ้าของโครงการ  กรรมการหมู่บ้านและบ้านใกล้เรือนเคียง ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ทางพนักงานฝ่ายประสานงานของบริษัทจะเป็นผู้ให้บริการติดต่อประสานงานให้ท่านทั้งหมดเพื่อลดขั้นตอนและการเสียเวลาในการติดต่อ  เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของท่านด้วย

     

การคัดเลือกทีมงานเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทดูแลท่าน

บริษัทมีทีมงานช่างเฉพาะทางของงานแต่ละด้านที่ได้เริ่มร่วมก่อตั้งกันมาตั้งแต่เริ่มแรก เป็นทีมงานรับเหมาที่มีฝีมือ คุณภาพมาตรฐาน บริษัทได้จัดช่างให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีการอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้ช่างที่มีอยู่ตลอดเวลา ได้ส่งเข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทางตลอดเวลาที่มีโอกาส โดยบริษัทได้ดูแลควบคุมในเรื่องจัดซื้อวัสดุก่อสร้างด้วย เพื่อให้ทางช่างนั้นใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพตามที่บริษัทกำหนดเพื่อประโยชน์ของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทระหว่างการดำเนินการก่อสร้างมีทีมงานโฟร์แมนดูแลตรวจสอบความคืบหน้าตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

       

การควบคุมงาน

การควบคุมต้องครบวงจรโดยผู้ชำนาญงาน ทางบริษัทจึงจัดทำระบบการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด โดยวิศวกรต้องเข้าตรวจเหล็กก่อนการเทปูนตั้งแต่งานฐานราก คานชั้นหนึ่ง คานชั้นสอง ตลอดจนตรวจเหล็กโครงหลังคา โฟร์แมนต้องควบคุมการก่อสร้าง และรายงานความคืบหน้าทุกระยะโดยภาพถ่ายของบ้านแต่ละหลังที่เข้าตรวจสอบเพื่อส่งข้อมูลทั้งหมด ให้ผู้บริหารและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบความคืบหน้าของไซต์งานได้ตลอดเวลา ท่านสามารถเข้าไปควบคุมงาน ตรวจสอบ และ ดูความคืบหน้าบ้านได้ตลอดเวลา

   

การบริการหลังการขาย

ทางบริษัทจะส่งมอบบ้านที่สมบูรณ์แบบทุกตารางนิ้วให้ลูกค้า สิ่งที่เรา ภาคภูมิใจ และได้รับจากลูกค้า คือการไว้วางใจที่เลือก “ พี แอล บี บารเทอร์ ” สร้างบ้านให้ท่าน และยังแนะนำลูกค้าให้แก่บริษัทอีก นอกจากนี้ทางบริษัทจะเยี่ยมเยือนลูกค้าหลังเข้าอยู่แล้ว เพื่อให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทยืนยาวตลอดไป นำกระเช้าดอกไม้ ไปอวยพรลูกค้าขึ้นบ้านใหม่ นำภาพถ่ายบ้านลูกค้ามาเก็บรวบรวบทุกตารางนิ้วเป็นแผ่นซีดีให้แก่ลูกค้าเพื่อความภาคภูมิใจที่ได้บ้านสมบูรณ์แบบ ส่วนใหญ่ลูกค้าของบริษัทยินดีให้บริษัทนำบ้านที่เป็นผลงานการก่อสร้างประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆที่ทางบริษัทได้ลงรายการโฆษณาเพื่อเป็นการภาคภูมิใจของตัวลูกค้าเองที่มีบ้านสวยๆ ออกแบบได้ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย    การติดต่อ

  • บริษัท พี แอล บี บราเทอร์ จำกัด
  • 32/5 ชั้น 1 ซ. 2 ถ.ใจแก้ว ต.หนองหอย อ. เมือง
  • จ. เชียงใหม่ 50000
  • มือถือ 081-9525029 / 081-9044827
  • โทร 053-140153
  • โทร 053-140153